Home banner

最新活動

2019-09-04 建康教育講座
2019-9-20念佛及懺摩有共修法會
2019年11月23日 賣旗日。一旗一燈 燃亮萬心

2019年11月23日 一旗一燈 燃亮萬心

                                                誠邀您伸出援手,加入成為賣旗義工或 捐款。歡迎踴躍來電 23610801查詢
                                           祈望今年的賣旗活動,仍可得到您們的支持,可讓我們服務更多有需要的失明朋友。